Miss Progress International 2015 : Contestants

Sarah Jane Gray
Sarah Jane Gray

Australia

like
4
Dislike
0
Send love
0
Send flower
1
Magalie Torfs
Magalie Torfs

Belgium

like
1
Dislike
1
Send love
0
Send flower
0
Daianne Rosa
Daianne Rosa

Brazil

like
Dislike
Send love
Send flower
Ana Victoria Gonzalez
Ana Victoria Gonzalez

Costa Rica

like
Dislike
Send love
Send flower
Vanessa Vincentelli
Vanessa Vincentelli

France

like
3
Dislike
1
Send love
1
Send flower
0
Charlee Berbicks
Charlee Berbicks

Ghana

170 cm

22 Years

like
10
Dislike
3
Send love
6
Send flower
3
Christiana Karnezis
Christiana Karnezis

Greece

like
1
Dislike
0
Send love
0
Send flower
0
Tatiana Beaublanc
Tatiana Beaublanc

Haiti

like
6
Dislike
0
Send love
12
Send flower
12
Ruchika Sambhi
Ruchika Sambhi

India

like
0
Dislike
0
Send love
1
Send flower
0
Olivia Demir
Olivia Demir

Ireland

like
Dislike
Send love
Send flower
Rossella Lacava
Rossella Lacava

Italy

like
0
Dislike
1
Send love
2
Send flower
2
Sabine Gudberga
Sabine Gudberga

Latvia

like
2
Dislike
0
Send love
3
Send flower
1
Neidy Robles
Neidy Robles

Mexico

like
6
Dislike
2
Send love
2
Send flower
2
Thinzar Kyaw
Thinzar Kyaw

Myanmar

like
0
Dislike
1
Send love
0
Send flower
0
Kelly Van Den Dungen
Kelly Van Den Dungen

Netherlands

174 cm

22 Years

Tarere Obaigbo
Tarere Obaigbo

Nigeria

like
3
Dislike
0
Send love
3
Send flower
2
Laila Khan
Laila Khan

Pakistan

like
6
Dislike
1
Send love
55
Send flower
14
Liz Arevalos
Liz Arevalos

Paraguay

like
7
Dislike
3
Send love
11
Send flower
11
Jedaver Grace Pancho Opingo
Jedaver Grace Pancho Opingo

Philippines

like
15
Dislike
2
Send love
8
Send flower
9
Leya Laska
Leya Laska

United Kingdom

like
0
Dislike
0
Send love
0
Send flower
1
Susanna Shkrabak
Susanna Shkrabak

United States of America

like
2
Dislike
4
Send love
3
Send flower
1