Miss Progress International 2015 : Contestants

Sarah Jane Gray
Sarah Jane Gray

Australia

like
5
Dislike
0
Send love
0
Send flower
1
Magalie Torfs
Magalie Torfs

Belgium

like
2
Dislike
1
Send love
0
Send flower
0
Daianne Rosa
Daianne Rosa

Brazil

like
1
Dislike
0
Send love
0
Send flower
0
Ana Victoria Gonzalez
Ana Victoria Gonzalez

Costa Rica

like
1
Dislike
0
Send love
0
Send flower
0
Vanessa Vincentelli
Vanessa Vincentelli

France

like
3
Dislike
2
Send love
1
Send flower
0
Charlee Berbicks
Charlee Berbicks

Ghana

170 cm

22 Years

like
12
Dislike
4
Send love
6
Send flower
3
Christiana Karnezis
Christiana Karnezis

Greece

like
2
Dislike
0
Send love
0
Send flower
0
Tatiana Beaublanc
Tatiana Beaublanc

Haiti

like
6
Dislike
1
Send love
12
Send flower
12
Ruchika Sambhi
Ruchika Sambhi

India

like
1
Dislike
0
Send love
1
Send flower
0
Olivia Demir
Olivia Demir

Ireland

like
0
Dislike
2
Send love
0
Send flower
0
Rossella Lacava
Rossella Lacava

Italy

like
0
Dislike
2
Send love
2
Send flower
2
Sabine Gudberga
Sabine Gudberga

Latvia

like
3
Dislike
1
Send love
4
Send flower
2
Neidy Robles
Neidy Robles

Mexico

like
7
Dislike
2
Send love
2
Send flower
2
Thinzar Kyaw
Thinzar Kyaw

Myanmar

like
1
Dislike
1
Send love
0
Send flower
0
Kelly Van Den Dungen
Kelly Van Den Dungen

Netherlands

174 cm

22 Years

Tarere Obaigbo
Tarere Obaigbo

Nigeria

like
5
Dislike
0
Send love
4
Send flower
2
Laila Khan
Laila Khan

Pakistan

like
7
Dislike
1
Send love
55
Send flower
14
Liz Arevalos
Liz Arevalos

Paraguay

like
8
Dislike
3
Send love
11
Send flower
11
Jedaver Grace Pancho Opingo
Jedaver Grace Pancho Opingo

Philippines

like
16
Dislike
2
Send love
8
Send flower
9
Leya Laska
Leya Laska

United Kingdom

like
2
Dislike
0
Send love
0
Send flower
2
Susanna Shkrabak
Susanna Shkrabak

United States of America

like
3
Dislike
4
Send love
3
Send flower
1