Femina Miss India 2017 : Contestants

Aditi Hundia
Aditi Hundia

Rajasthan

20 Years

Adya Shrivastava
Adya Shrivastava

Madhya Pradesh

22 Years

Aishwarya Devan
Aishwarya Devan

Maharashtra

Amardeep Kaur Syan
Amardeep Kaur Syan

Gujarat

like
20
Dislike
4
Send love
14
Send flower
13
Anukriti Gusain
Anukriti Gusain

Uttarakhand

22 Years

like
29
Dislike
6
Send love
10
Send flower
20
Audrey D Silva
Audrey D Silva

Goa

like
15
Dislike
4
Send love
10
Send flower
10
Christeena Biju
Christeena Biju

Odisha

Kaheli Chophy
Kaheli Chophy

Nagaland

Kiran Laishram
Kiran Laishram

Meghalaya

Licha Thosum
Licha Thosum

Arunachal Pradesh

Maira Chowdhury
Maira Chowdhury

Delhi

like
18
Dislike
5
Send love
10
Send flower
10
Mannat Singh
Mannat Singh

Kerala

like
19
Dislike
3
Send love
11
Send flower
10
Manushi Chhillar
Manushi Chhillar

Haryana

20 Years

Navpreet Kaur
Navpreet Kaur

Punjab

Priyanka Kumari
Priyanka Kumari

Bihar

Rinky Chakma
Rinky Chakma

Tripura

Rody H Vanlalhriatpuii
Rody H Vanlalhriatpuii

Mizoram

like
73
Dislike
6
Send love
10
Send flower
10
Roshni Ghimirey
Roshni Ghimirey

Sikkim

Sana Dua
Sana Dua

Jammu and Kashmir

25 Years

Santoshi Ranaut
Santoshi Ranaut

Himachal Pradesh

like
19
Dislike
6
Send love
12
Send flower
11
Shefali Sood
Shefali Sood

Uttar Pradesh

22 Years

Sherlin Seth
Sherlin Seth

Tamil Nadu

Shivankita Dixit
Shivankita Dixit

West Bengal

Simran Choudhary
Simran Choudhary

Telangana

like
16
Dislike
9
Send love
20
Send flower
22