Miss Universe Vietnam 2019 : Contestants

Chu Thị Minh Trang
Chu Thị Minh Trang

Hải Phòng City

26 Years

like
40
Dislike
8
Send love
21
Send flower
47
Đặng Nhật Minh
Đặng Nhật Minh

Phú Thọ Province

18 Years

like
20
Dislike
3
Send love
3
Send flower
3
Đặng Thị Mỹ Khôi
Đặng Thị Mỹ Khôi

Long An Province

22 Years

like
22
Dislike
6
Send love
4
Send flower
5
Đào Thị Hà
Đào Thị Hà

Nghệ An Province

22 Years

like
29
Dislike
9
Send love
9
Send flower
5
Đỗ Thị Minh Tâm
Đỗ Thị Minh Tâm

Hà Nội City

21 Years

like
30
Dislike
5
Send love
5
Send flower
2
H'Lida Niê Cao
H'Lida Niê Cao

Đắk Lắk Province

19 Years

like
7
Dislike
10
Send love
6
Send flower
3
H'Luăi Hwing
H'Luăi Hwing

Đắk Lắk Province

18 Years

like
22
Dislike
4
Send love
8
Send flower
4
Hoàng Kim Ngân
Hoàng Kim Ngân

Gia Lai Province

18 Years

like
15
Dislike
12
Send love
7
Send flower
3
Hoàng Thị Hải Yến
Hoàng Thị Hải Yến

Bắc Giang Province

25 Years

like
15
Dislike
3
Send love
4
Send flower
2
Hoàng Thị Hương
Hoàng Thị Hương

Thanh Hóa Province

20 Years

like
7
Dislike
7
Send love
3
Send flower
1
Huỳnh Minh Thiên Hương
Huỳnh Minh Thiên Hương

Quảng Ngãi Province

23 Years

like
14
Dislike
6
Send love
5
Send flower
1
Kiều Thị Thúy Hằng
Kiều Thị Thúy Hằng

Hà Nội City

19 Years

Lâm Thị Bích Tuyền
Lâm Thị Bích Tuyền

An Giang Province

20 Years

like
31
Dislike
3
Send love
1
Send flower
65
Lê Hoàng Phương
Lê Hoàng Phương

Khánh Hòa Province

24 Years

like
37
Dislike
7
Send love
19
Send flower
6
Lê Ngọc Tuyền
Lê Ngọc Tuyền

Cà Mau Province

20 Years

like
17
Dislike
5
Send love
2
Send flower
11
Lê Thị Mỹ Trinh
Lê Thị Mỹ Trinh

Khánh Hòa Province

25 Years

like
17
Dislike
4
Send love
1
Send flower
12
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo

Thái Bình Province

15 Years

like
12
Dislike
5
Send love
3
Send flower
3
Lê Thu Trang
Lê Thu Trang

Hà Nội City

22 Years

like
28
Dislike
9
Send love
9
Send flower
8
Lương Ý Như
Lương Ý Như

Hà Nội City

23 Years

like
11
Dislike
10
Send love
3
Send flower
3
Nguyễn Đặng Tường Linh
Nguyễn Đặng Tường Linh

Phú Yên Province

25 Years

like
21
Dislike
6
Send love
4
Send flower
2
Nguyễn Diana
Nguyễn Diana

Hà Nội City

23 Years

like
24
Dislike
13
Send love
7
Send flower
21
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

Cần Thơ City

24 Years

like
40
Dislike
17
Send love
7
Send flower
2
Nguyễn Lan Anh
Nguyễn Lan Anh

Bắc Ninh Province

21 Years

like
18
Dislike
5
Send love
4
Send flower
3
Nguyễn Ngô Hoàng Nhi
Nguyễn Ngô Hoàng Nhi

Khánh Hòa Province

21 Years

like
14
Dislike
7
Send love
4
Send flower
6