Miss Universe Vietnam 2019 : News

08
December
2019

Nguyễn Trần Khánh Vân crowned Miss Universe Vietnam 2019

Nguyễn Trần Khánh Vân crowned Miss Universe Vietnam 2019
  

08 Dec 2019 | Angelique Reyes

Miss Universe Vietnam 2019 finale held on 7th December 2019 where Nguyễn Trần Khánh Vân crowned the new queen. She is expected to represent Vietnam in Miss Universe 2020. First Runner-Up is Nguyễn Huỳnh Kim Duyên and second runner-up is Phạm Hồng Thúy Vân.