Miss Slovensko 2015 : Contestants

Adriana Hodossyova
Adriana Hodossyova

22 Years

Barbora Bakosova
Barbora Bakosova

19 Years

Barbora Fakundinyova
Barbora Fakundinyova

20 Years

like
12
Dislike
6
Send love
7
Send flower
4
Bronislava Gregusova
Bronislava Gregusova

23 Years

like
64
Dislike
4
Send love
36
Send flower
39
Julia Lengvarska
Julia Lengvarska

21 Years

like
18
Dislike
4
Send love
51
Send flower
31
Kristina Rohacekova
Kristina Rohacekova

20 Years

like
18
Dislike
5
Send love
9
Send flower
12
Laura Hajdusikova
Laura Hajdusikova

21 Years

Lujza Strakova
Lujza Strakova

20 Years

Nicole Naelova
Nicole Naelova

20 Years

like
11
Dislike
7
Send love
15
Send flower
18
Paulina Pelyova
Paulina Pelyova

23 Years

Petra Denkova
Petra Denkova

21 Years

Simona Leskovska
Simona Leskovska

23 Years

like
109
Dislike
8
Send love
7
Send flower
22