Miss Earth India : News

18
August
2020

Miss Earth India 2020 Meet the Delegates

Miss Earth India 2020 Meet the Delegates
  

18 Aug 2020 | Ana Walia

Miss Earth India 2020 delegates are: Aishwarya Dikshit, Akansha Singh, Alka Chandra, Deep Supriyam, Rukaiya Kalyanwala, Maria Chanu Pangambam, Richa Ravi Sinha, Mandeep Shergil, Drishti Singh, Shivani Tak, Shriya Torne, Tanvi Kharote, Tanya Mittal, Yaseera Verma, and Yukta Upadhyay.

12